Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

We kijken even terug

Eind september kreeg SnoezElke de eer om een activiteit te organiseren voor Festival Van Vlaanderen op het familiefestival Parklife.  Hoe dat was? Een kort verslagje…  De opdracht leek eenvoudig: zorg voor een leuke zintuiglijke activiteit voor kinderen met een visuele beperking die past binnen het thema ‘Roots’. Het was moeilijker dan eerst gedacht. Ik besloot […]

Read More
To Top
0